La CDAEscola és el model d’escola del CD Albaidense adreçada a xiquets de 6 a 18 anys que té com objectiu principal la formació integral dels seus alumnes.


Les tecnificacions de la CDAEscola treballen amb grups reduïts d’un màxim de 12 jugadors i 6 porters, i es busca la interacció entre el/la jugador/a i l’entrenador.

more info